Friv
Friv

Pixel Car Crash Demolition v1

14
0
Pixel Car Crash Demolition v1

Về trò chơi «Pixel Car Crash Demolition v1»

Bạn đã sẵn sàng cho Pixel Car Cash Demolition v1 chưa? Tham gia vào 10 cấp độ khó, nơi bạn có khả năng phá hủy chiếc xe pixel. Hãy đâm vào chúng và giành điểm để mở khóa chiếc xe tuyệt vời để chơi.

Xem cách chơi: