Friv
Friv

Superman Nuclear Rescue

5.4K
202
Superman Nuclear Rescue

Về trò chơi «Superman Nuclear Rescue»

Chơi Superman Nuclear Rescue trả góp trực tuyến miễn phí. Đây là một trò chơi nền tảng giải đố trong đó sáu siêu anh hùng DC đóng cùng một lúc: Superman, Batman, Flash, Robin, Wonder Woman và Cyborg. Nhiệm vụ của bạn là chuyển đổi giữa các nhân vật, mỗi nhân vật có một loạt các khả năng chơi độc đáo, để vượt qua tất cả các cấp độ được đề xuất và làm đảo lộn kế hoạch xấu xa của Brainiac, kẻ đã quyết định cho nổ các lò phản ứng hạt nhân. Vì vậy, hãy giúp Justice League ngăn chặn tệ nạn này bằng những con robot của nó. Cố gắng xâm nhập vào cơ sở hạt nhân và đóng tất cả các lò phản ứng trước khi quá muộn. Chơi Superman Nuclear Rescue trò chơi trực tuyến trên tất cả các loại thiết bị và tiện ích.

Xem cách chơi: