Friv
Friv

Car Traffic Command

6
1
Car Traffic Command

Om spelet «Car Traffic Command»

Du måste reglera den tomma rörelsen. För detta ändamål måste du byta trafikljus så att förare kan passera korsningen. Det är nödvändigt att kombinera hastighet och försiktighet. När allt kommer omkring kommer spelet att sluta för dig under två omständigheter: om förarna tappar humöret på grund av lång tomgångstid eller om en trafikolycka inträffar på gatan. I varje större metropol finns en speciell tjänst som reglerar särskilt farliga korsningar. Idag, i spelet Car Traffic Command, kommer du att arbeta som en avsändare i det. Framför dig på skärmen kommer du att märka vägen där flera trafikljus är installerade. Bilar kommer att köra i båda ändar av vägen. Folk kommer att gå över trottoaren. Du måste använda trafikljus för att reglera rörelser på stigen och göra den så att människor säkert kan korsa den. Kom också ihåg att du inte får skapa trängsel och undvika olyckor.

Se hur man spelar: