Om 2048 Spel

Vad är 2048 Spel? Varför är den här typen av spel så trendig bland fans av virtuella spel som byggs i webbläsaren?

2048 Spel - en hisnande resa inuti 4x4-kvadraten

2048 spel är helt enkelt en 4x4 kvadrat. Det är just formen på spelet, som utvecklades av en italiensk pojke på 19 år, vars namn är Gabriele Cirulli. Han producerade 2048-spelet på ett av kodningsspråken: JavaScript.

Spelet beskrivs så eftersom dess huvudsyfte är att få en bricka på spelplanen, vars nominella värde blir 2048.

Det finns många undersökningar om vilka strategier man ska spela och vilken taktik man ska följa för att lyckas.

Utveckling av 2048 Spel

Effekten av 2048-spelet går in i början av ett affärsspel som kallas Threes. Uppfinnarna av detta spel reagerade ogillande på förekomsten av 2048-spel, kallade det kopierande 2048-spelet och beskyllde Cirulli för stöld.

Cirulli sade att han motiverades av spelet Threes när han producerade sitt spel. Även skaparen av 2048-spelet själv säger att hans angrepp på den virtuella spelproduktionen var oavsiktligt. Uppfinnaren av spelet har inte för avsikt att skapa spel i framtiden. Enligt utvecklaren skrev han spelet på mindre än två dagar. Hans mål var inte att komponera ett spel, han utförde bara programmering.

Regler för 2048 Spel

Hur spelar man 2048 spel?

Varje runda förutsätter att det finns en bricka, vars nominella värde är 2 eller 4. Uppkomsten av 4 är tveksam.

Spelaren måste trycka på pilarna för att kasta bort alla brickor från skärmen. De kan slungas i en av fyra riktningar.

Under hela borttagningen kan en bricka flyga på en annan, och då kommer istället för två en att bli synlig, men det nominella värdet av denna bricka kommer att vara summan av de brickor som är länkade.

När skjutningen är gjord kommer en ny bricka att hittas, vars nominella värde kommer att vara antingen 2 eller 4. När brickorna är kopplade kommer spelarens rekord att öka med parivärdet för den bricka som drivs ut.

En spelare tillskrivs ett misslyckande om han inte kan avsluta handlingen efter det efterföljande draget.

Spelaren kan spela med hjälp av piltangenterna på tangentbordet. Genom att använda dessa tangenter kan han skjuta brickor över fältet. Om brickor med samma siffror kommer i kontakt med varandra kommer de att växa till en bricka med ett parvärde som är identiskt med summan.

Experter föreslår olika sätt och taktiker i spelet som kan bidra till framgång. Bland alla dessa strategier och tillvägagångssätt finns det olika ledtrådar:

- det finns flera exempel på strategier och strategier: tillvägagångssättet med det föredragna hörnet där spelaren måste samla blocket,
- försök att inte använda dem upp pilen om de fack som ligger ovanför det stora blocket inte är engagerade,
- en taktik för att samla ihop blocken med en orm för att kunna gruppera dem senare,
- skapandet av blocken i banan från botten och uppåt.

Om man håller med experterna kan man dock konstatera att inte ens sådana taktiker och tips garanterar ett snabbt positivt resultat. Att uppnå målet med spelet uppnås endast av ett fåtal; du måste öva länge för att nå målet.