За Игрите Голф

Може би не знаете каква е същността на голф игрите. Може да ви се струва смешно, но тази игра има толкова много любители по света, че трябва и вие да проучите този спорт по-внимателно.

Какво представлява Игри Голф?

Така се нарича спортната игра, в която отбори или индивидуални състезатели трябва да вкарат топката в дупката. За целта на което, участниците използват различни видове стикове. От състезателя се изисква да вкара топчето в дупката, като удари топката със стика, и да направи това с възможно най-малък брой удари.

Развитието на голфа е доста динамично. Той се заражда в Шотландия. Според фолклора овчарите измислили тази игра, когато се забавлявали, опитвайки се да бутнат камък с овчарската си гега и той да влезе в заешка дупка.

Дори в родината си играта не е намирана за забавна, имало е и забрани за тази игра, но през XIX век голфът се е развил до вида, в който го познаваме и играем днес.

Това обаче е само една от легендите за голфа, тъй като игри, подобни на голфа, са създадени на много други места по света и то много по-рано, отколкото в Шотландия.

Така например древните римляни са имали аналогична игра, която са наричали паника. Именно този спорт може да се е превърнал в голфа, който се превръща в толкова популярен в Европа спорт.

Съществува и мнение, че този спорт е създаден в Китай. Съществувала е игра, наречена Чуйван, което е изобразено върху свитък от времето на династията Мин, при която аристократите са удряли с пръчки, напомнящи стикове, за да вкарат малка топка в кухина.

Как се Играе Голф?

Основното за игра на голф е наличието на специално голф игрище. То трябва да съдържа следните компоненти:

- то изисква терен, водна заплаха, суров, пясъчен ров, извън границите, отново водна заплаха, след което трябва да има фарватер, грийн. Освен това на терена трябва да има флагчета и дупки.

Всяка дупка има своя подложка за освобождаване, която е показана със знаци.

Виртуалната игра на голф има същите правила като истинската игра. Игри от тази категория се правят както под формата на симулатор на голф игрище, така и под формата на тренировъчна спортна игра.

Правила Игри Голф

Правилата на играта са следните:

- играчът трябва да използва необходимия брой дупки в посочения ред. Играчът трябва да постави топката, обозначена на подложката за откриване с името на състезателите, след което с удар със стика трябва да прекара топката през централното игрище, и с помощща на няколко удара със стика и да избута топката до грийна. Когато топката е на зеленото игрище, играчът трябва да използва специален стик, наречен путер.

Както възкликва един играч на голф, отправната точка за правилата на голфа е понятието за почтеност.

Голф организацията има цял набор от изключително строги правила и ограничения, които трябва да се спазват стриктно. Изисква се също така да се спазват различните конвенции и правила, които съществуват в голфа и се наричат "етикет на голфа" Тези процедури засягат въпроси като почтеност, безопасност, лоялност на играчите и скорост.