Friv
Friv

Tactical Weapon Pack 2

29
3
Tactical Weapon Pack 2

Về trò chơi «Tactical Weapon Pack 2»

Bạn cảm thấy mệt mỏi với tất cả các trò chơi tương tự giống nhau và muốn thử một cái gì đó đặc biệt và hoàn toàn mới? Sau đó, đây là tập mới của trò chơi, chỉ dành cho súng và các hoạt động mà chúng có ý nghĩa. Chủ yếu là lắp ráp và chụp. Bạn có thể chọn ngay chế độ bạn thích trong ứng dụng Tactical Weapon Pack 2 . Nếu bạn chọn bắn súng, hãy lấy một bộ súng và tham gia khóa huấn luyện, nơi các mục tiêu di động khác nhau sẽ xuất hiện. Những người thích sự sáng tạo được mời lắp ráp một ví dụ hoàn toàn mới về súng trường hoặc vũ khí máy móc từ các yếu tố và cụm từ được gợi ý. Ứng dụng cung cấp cho bạn khả năng thử tám chế độ khác nhau và hàng trăm mẫu súng khác nhau. Hãy nhớ rằng bạn có thể dễ dàng truy cập ứng dụng tuyệt vời này từ tất cả các tiện ích và thiết bị khác nhau hoàn toàn miễn phí!

Xem cách chơi: