Friv
Friv

Table Tug Online

161
15
Table Tug Online

Về trò chơi «Table Tug Online»

Chơi Table Tug Online trò chơi miễn phí. Tại phòng tập thể dục của một trong những trường học hôm nay sẽ diễn ra một cuộc thi khá bất thường, cuộc thi thể hiện sức mạnh và sự khéo léo của người tham gia. Bạn trong trò chơi Table Tug Online cũng tham gia vào nó. Bạn sẽ thấy một trường được chia thành hai phần. Một bên sẽ là người chơi của bạn và bên kia là đối thủ của bạn. Giữa chúng sẽ là một chiếc bàn thông thường. Các nhân vật sẽ tự tay cầm chiếc bàn này. Theo hiệu lệnh, mỗi bạn sẽ bắt đầu kéo bàn theo hướng riêng của mình. Bạn sẽ cần phải giật và kéo bàn về phía mình. Một khi bạn hoàn thành nhiệm vụ này, bạn sẽ được thưởng một chiến thắng và bạn có thể đi đến cấp độ tiếp theo. Chơi trò chơi tuyệt vời này trên tất cả các loại thiết bị.

Xem cách chơi: