Mesafe oyunları Hakkında

Burada, ister yatay ister dikey olsun, belirli bir mesafeyi aşmak için ücretsiz çevrimiçi oyunlar bulacaksınız. Başka bir deyişle, ileri doğru koşmanız veya kesin olarak tanımlanmış veya sonsuz bir mesafeye atlamanız gereken oyunlardır.

Mesafe nedir?

Mesafe oyunları "mesafe" fikri üzerine kurulduğundan, bunun ne anlama geldiğini anlamak gerekir. Genel olarak, “mesafe” kavramı, bir nesneden diğerine olan mesafe olarak algılanır.

"Mesafe" fikri, insan yaşamının çeşitli alanlarında uygulanmaktadır, sonuç olarak, mesafe oyunu hikayeleri çeşitli koşullar ve çeşitli yerler önerebilir. Ticari hareketin bir bileşeni olarak mesafeden bahsediyorsak, mesafe rotanın bir bölümü olarak anlaşılır. Bu bir demiryolu üzerinde bir mesafe ise, yolun kendisi vahşi bir döngü olsa da, mesafe bir istasyondan diğerine ölçülecektir.

“Mesafe” kavramı hangi alanlarda uygulanmaktadır?

Mesafe oyunları kategorisi çok büyük ve çeşitli olduğu için, "mesafe" fikrinin uygulanabileceği hayatımızın yönlerine ve bölümlerine genel bir bakış atmaya değer ve o zaman mesafe oyunlarının hikayelerinin ne olabileceği açık hale gelecektir.

Mesafe oyunlarının en belirgin hikayesi, sporcuların çeşitli mesafeleri aşabilecekleri spor hikayeleri olacaktır. p>

Mesafe fikrinin uygulandığı bir alan daha var: bu askeri sanayi. Komutanların, askeri sistemin bileşenleri arasında ne kadar mesafe olması gerektiğini gösterirken, askeri yürüyüşler boyunca bu kelimeyi nasıl söylediklerini duyabiliyordunuz.

Ve mesafe fikri, insanların birbirinden uzaklaştığını söylemek istediklerinde ifade edilir. Sonra bir karakterin diğer bireyden uzak durduğunu söylüyorlar.

Ne tür mesafe oyun planlarımız var?

Mesafe fikri en çok spor oyunlarında uygulandığından, çeşitli spor dallarındaki yarışmalarda sporcuların kısa ve uzun mesafeleri aşması gereken çok çeşitli spor mesafe oyunlarını öneriyoruz. Bu bir koşu ise, sporcunun bitiş noktasına rakiplerinden daha erken ulaşmaya çalışarak çeşitli mesafelerde koşması gerekecektir. Bu bir kış sporuysa, çoğu durumda oyuncunun çeşitli mesafelerdeki mesafeleri aşması ve belli bir mesafedeki çok sayıda engeli aşması gerekecektir.

Arabalar ve diğer araçlarla mesafe oyunları da önerebiliriz. Araba oyunlarında oyuncunun görevi, rotanın zorlu mesafesini aşıp bitiş noktasına ilk dokunmaktır. Hızlanan bir arabaysa, aracınızın gitmesi gereken yol bir dizi bariyerle donatılabilir. Ayrıca oyunun hikayesinin geliştiği siteye de bağlıdır. Manzaranın fiziksel zorlukları ve rotanın zorlu bölümlerini gösterdiği oyunlar var.

Ek olarak, mesafe oyunları arasında, oyuncunun gerekli uzunlukta uçabilmesi için bazı eşyaları veya spor ekipmanlarını fırlatması gereken fırlatma oyunları oynayabilirsiniz.