O Slovných hrách

Mnoho ľudí miluje slovné hry, pretože sa dajú hrať celé hodiny. A nielenže sa pri nich zabavíte, ale aj poriadne nabijete mozog.

Čo sú Slovné hry?

Existuje mnoho druhov Slovné hry. Musíte však pochopiť, že najobľúbenejšie sú krížovky. Podstata krížoviek je dobre známa. Do políčok musíte vpisovať slová písmeno po písmene, a tak zaplniť celý hárok. Slová sa pretínajú a ich definície sa vždy pridávajú do krížovky. Vždy sa nachádzajú pod krížovkou. Slová môžu byť centrované horizontálne aj vertikálne. A tiež je potrebné si uvedomiť, že píšeme len zhora nadol a zľava doprava.

Pôvod krížovky sa začína dávno pred narodením Ježiša. Svedčia o tom vykopávky v meste Pompeje. Vedci našli na stenách kresby, ktoré sa na seba podobajú v tom, čomu dnes hovoríme krížovka. Dnes existuje mnoho druhov krížoviek v rôznych obmenách. Jedna z najobľúbenejších - Scanword (škandinávska krížovka). Jej zvláštnosťou je, že políčka pokrývajú takmer celé písmeno a každé písmeno slova sa pretína s iným písmenom iného slova. Okrem toho sa vysvetlenia k slovám nepíšu pod Scanword, ale vo vnútri, na začiatku slova. Existujú aj iné typy krížoviek - maďarské, anglické, africké atď. Tieto hádanky sa neustále vyvíjajú a získavajú nové výklady.

Ďalšou obľúbenou slovnou hrou je Scrabble. Kým klasické krížovky sú ideálne pre jedného hráča, Scrabble môže hrať celá spoločnosť. Hráči súťažia o to, kto dokáže z písmen poskladať viac slov. Slová sa vykladajú na drevenú tabuľu, ktorá je rozdelená na mnoho políčok. Scrabble je jednou z najobľúbenejších stolových hier na svete. Bola vynájdená takmer pred sto rokmi a dnes sa vo svete dokonca konajú celé majstrovstvá v scrabble.

Počítačové Slovné hry

Vývoj slovných hier priniesol skutočnú revolúciu a teraz ich možno hrať nielen v reálnom živote, ale aj v online formáte. A vývojári nielenže preniesli už známe hry do virtuálneho sveta, ale vytvorili aj mnoho nových, ktoré sa popri klasických krížovkách a scrabble stali veľmi populárnymi.

Slovné hry majú rôzne podoby. Môžete napríklad stáť pred úlohou uhádnuť slovo z jeho opisu, poskladať slovo z daných písmen alebo nájsť čo najviac zašifrovaných slov na obrazovke. Niektoré hry sa zaoberajú slovnou zásobou špecifickou pre určitú oblasť nášho života. Takto si budete môcť výrazne rozšíriť svoju slovnú zásobu.

Čím môžu byť Slovné hry užitočné?

Slovné hry sú určené nielen na to, aby nás zabavili, ale aj na rozvoj našich schopností, rozšírenie slovnej zásoby a zlepšenie komunikačných zručností. Máme hry pre všetky vekové kategórie: najmenšie deti môžu hrať veľmi jednoduché hry a najstaršie môžu riešiť najťažšie krížovky.

Vedci potvrdili, že slovné hry majú pozitívny vplyv na náš mozog a rozširujú slovnú zásobu. Zlepšujú aj náš spôsob myslenia a spôsob, akým komunikujeme informácie.

A samozrejme, tieto hry zlepšujú našu kreativitu a inovácie. V reálnom živote sa tieto zručnosti budú hodiť každému.