Friv
Friv

Draw In

14
0
Draw In

O hre «Draw In»

Vyskúšajte, či dokážete okom určiť, aká by mala byť čiara, ktorá by mala byť nakreslená tak, aby obklopovala kompletne koncipovaný objekt. Odporúča sa vykonať úlohu s dodržaním jasných noriem, inak nedostanete vysokú známku alebo test vôbec nezložíte. Zobrazí sa hracia plocha, na ktorej sa prakticky nič nenachádza, okrem konkrétneho objektu umiestneného v spodnej časti obrazovky a ceruzky, ktorú je potrebné ovládať. Je potrebné nakresliť čiaru tak, aby úplne obklopovala určitý objekt. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo LMB a neuvoľňujte ho, kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Odmerajte dĺžku nakreslenej čiary od oka a potom ju uvoľnite, keď sa vám to bude zdať vhodné. Hneď ako prestanete stláčať tlačidlo LMB, vaša čiara sa začne pohybovať a zvýrazní siluetu objektu. Ak ho objíme, získajte najvyššiu možnú známku. Pozitívny výsledok bude, ak sa vyskytnú malé chyby, v opačnom prípade prácu zopakujte. Spodný ukazovateľ ukazuje, ako úspešná bola vaša akcia.

Sledujte, ako hrať: