Friv
Friv

Among Stacky Runner

8
0
Among Stacky Runner

O hre «Among Stacky Runner»

Ako astronauti sa radi zabávajú medzi prevenciou sabotáže a odhaľovaním podvodníkov. Môžete sa pridať k jednej z ich obľúbených činností. Pomôžte podvodníkovi pri absolvovaní prekážkovej dráhy a príchode do cieľa. Astronaut bude automaticky šprintovať po trati, hneď ako sa hra začne. Za ním sa nachádza batoh, ktorý bude naplnený jedinečnými plošinami. Budú rozmiestnené po celej ceste a vy budete musieť pomocou myši navigovať astronauta pri ich zbieraní. Pomocou týchto plošín bude môcť zdolávať nebezpečenstvá. Ak chcete z plošín vytvoriť most, stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši, keď sa nachádzate v blízkosti jednej z nich. Keďže vaše zdroje sú neobmedzené, snažte sa ich čo najviac využiť. Ak ich využijete príliš veľa, môžete prehrať hru alebo získať na konci úrovne príliš veľa bodov.

Sledujte, ako hrať: