Friv
Friv

Nonogram Picture Cross

1
0
Nonogram Picture Cross

Относно играта «Nonogram Picture Cross»

Пъзелите са създадени така, че всеки да може да упражни собственото си логическо мислене и бързина на реакциите, използвани за решаване на даден проблем. Този път трябва да пребоядисате белите клетки в сиво, за да оцветите игралното поле в определени области. Изпълнявайте задачите, като се опитвате да променяте цвета на кубчетата в съответствие с цифровите стойности. Преди да започнете теста, определете нивото на трудност - ниско, средно, високо. Полето е разделено на много бели клетки, отстрани и отгоре са показани числа, указващи броя на кубчетата, които трябва да бъдат оцветени в необходимия ред. Например, вертикално трябва да боядисате над едно кубче, за това изберете областта, в която можете да го направите по най-добрия начин. В същото време се уверете, че останалите области на полето са боядисани в зависимост от посочените стойности. Ако направите всичко правилно, тогава всички цифрови знаци ще бъдат подчертани в сиво. Ако поне едно условие не е изпълнено, например някоя цифра няма да бъде нанесена, а определена клетка от игралното поле ще остане със стандартен цвят, няма да е възможно да преминете към следващия етап.

Гледайте как се играе: