За Игри с Лабиринт

Има много спиращи дъха мисии за завършване и широк спектър от виртуални приключения, но никога не можете да получите по-вълнуващи игри от жанра на игри с лабиринти.

Какво представляват лабиринт игрите?

Още от древни времена лабиринтите са имали лошо име. Така се наричат области или сгради, в които пътят за изход е много объркващ. Обикновено лабиринтите се срещат в двуизмерното пространство, но с въвеждането на виртуалните игри с лабиринти стана възможно да се генерират лабиринти в триизмерното пространство.

Първите лабиринти се появяват още в Древен Египет. Най-известният от тези лабиринти е Крокодилополис или "градът на влечугите". В този лабиринт е имало много зали и колони, пространства и коридори. Някои от тези помещения били дори скрити.

Пантеонът на египетските богове също представлявал лабиринт, от който никой никога не е намирал изход. Тези лабиринти са присъствали в реалния свят и някои части от тях са се запазили и до днес.

Древните гърци изключително много обичали да строят лабиринти; такива лабиринти са изобразени в различни древни митологии и легенди. Легендарният лабиринт от Древен Рим е оцелял и до днес под формата на планина, в която е скрита цяла мрежа от погребални крипти, която представлява огромен лабиринт.

Някои народи, например китайците, са конструирали лабиринти, за да озадачат злите духове и да им попречат да открият пътя към тях.

Категории игри с лабиринти

Сред игрите в жанра "лабиринтни игри" има много видове лабиринти, върху които е изграден сюжетът на играта в различните категории.
Най-вълнуващите игри с куестове са игрите с лабиринти, тъй като необходимостта да се намери изход от лабиринта е съчетана с основната мисия на играта. Тези игри се харесват както на възрастните, така и на децата.

Също така местата в лабиринти често се допълват от игри със стрелба и приключения. Всяка битка в лабиринт придобива специални елементи: адреналинът в кръвта зарежда с енергия, а чувството за заплаха и отчаяние допълва всички усещания.

Какви са формите на лабиринтите в игрите с лабиринти?

Лабиринтите могат да бъдат с различни форми и видове конструкции.

Понастоящем най-стилните вариации за лабиринти са градинските или живите лабиринти. В игрите с лабиринти също могат да се забележат такива лабиринти: героите преминават през градински лабиринт в търсене на скъпоценни камъни или бонус точки. Често такива лабиринти се изобразяват в лабиринт игри за момичета.

Ако действието на играта се случва вътре в строеж или къща, тогава лабиринтът включва много стаи, свързани помежду си с коридори. Намирането на изход от тези къщи е по-просто, отколкото от градинските лабиринти, но героят често е в опасност на всеки ъгъл, затова трябва да бъде внимателен.

Най-опасни са подземните лабиринти. Такива лабиринти могат да бъдат занемарени мини, кариери, подземни складове за ресурси и съкровищници. Много е страшно да се изгубите в такъв лабиринт, защото винаги има риск от срутване на почвата.

Логическите игри с лабиринти обикновено са скицирани или графични лабиринти. Често в такива лабиринти се изисква да се изпълни конкретна задача, която се решава графично. Но тези игри с лабиринти са не по-малко вълнуващи.