Friv
Friv

Endless Jump

0
0
Endless Jump

Относно играта «Endless Jump»

Пред вас е изключително проста игра, но както вие и аз знаем, обикновено най-простите игри и да направи играта интересна и, колкото и да е странно, трудно. Малката жабка се отправи на пътешествие до другия край на езерото. Но тя не може да плува, затова ще трябва да прекоси езерото по суша. За щастие цялото езеро е покрито с различни гъби: големи, малки, високи и ниски. Вероятно вече сте се досетили как нашата жаба ще прекоси езерото. Да, тя ще скочи отгоре на гъбите. Вашата задача е да ѝ помогнете в това. Факт е, че стоейки върху една гъба, тя не е в състояние да прецени разстоянието и силата на скока, който трябва да направи, за да стигне до следващата гъба. Но вие ще я наблюдавате отстрани и ще я видите съвсем добре. И така, трябва да решите как правилно да скачате жабите. До нея ще видите нещо като скоростомер - стрелка, която показва посоката и силата на скока. Задачата ти ще бъде да кликнеш върху екрана в момента, в който стрелката според теб ще бъде в най-точна позиция, за да стигнеш до следващите гъби. Успех!

Гледайте как се играе: