Friv
Friv

Sniper Shot 3d

168
5
Sniper Shot 3d

Về trò chơi «Sniper Shot 3d»

Tôi tự hỏi, bắn tỉa, đây là một thiên chức, một công việc hay một nghề nghiệp? Chúng tôi có trò chơi trực tuyến Sniper, và mọi cậu bé đều có thể cảm thấy như một tay súng. Bạn không thể làm mà không có một người như vậy trong một cuộc chiến tranh hoặc một nhiệm vụ nguy hiểm để giam giữ tội phạm. Các chính trị gia hoặc những người có tầm ảnh hưởng đơn giản cũng sử dụng dịch vụ của họ khi họ dự định biểu diễn ở một khu vực mở. Lính bắn tỉa không chỉ là những người có thể bắn giỏi. Tất nhiên đây là ưu điểm chính của họ, nhưng ngoài ra, họ phải có sự kiên nhẫn và phản ứng nhanh vô cùng. Nhìn chung, công việc của họ là đợi cho đến khi mục tiêu mong muốn xuất hiện và đánh nó ngay lập tức ngay khi cơ hội xuất hiện. Anh hùng của trò chơi Sniper Shot 3D muốn trở thành một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp và vì điều này đã sẵn sàng để vượt qua tất cả các bài kiểm tra mà chúng tôi đã chuẩn bị và gọi là nhiệm vụ. Mỗi lần sau sẽ khó hơn lần trước. Ở giai đoạn đầu, bạn sẽ bắn vào các mục tiêu, nhưng các mục tiêu sống sẽ sớm xuất hiện.

Xem cách chơi: