Friv
Friv

Moto Pizza

116
8
Moto Pizza

Về trò chơi «Moto Pizza»

Chơi Moto Pizza trả góp trực tuyến miễn phí. Một cơ sở mới được gọi là Moto Pizza đã khai trương tại Tp. Nó chuyên làm bánh pizza và giao sản phẩm cho khách hàng tận nơi. Bạn sẽ giúp người chuyển phát nhanh mới hoàn thành đơn hàng. Hôm nay, anh ấy sẽ lần đầu tiên đến đường đua và phải chứng tỏ bản thân từ khía cạnh tốt nhất, vì anh ấy đang trong thời gian thử việc. Bắt đầu một chiếc mô tô và lên đường để tìm kiếm một khách hàng. Địa chỉ của anh ta được ghi trên bản đồ, và bạn phải tìm đường ngắn nhất đến anh ta và nhanh chóng giao bánh pizza để nó không có thời gian nguội, nếu không người mua sẽ từ chối hàng và bạn sẽ phải chịu lỗ.

Xem cách chơi: