Friv
Friv

Movie Lot Mayhem - Teen Titans Go!

158
6
Movie Lot Mayhem - Teen Titans Go!

Về trò chơi «Movie Lot Mayhem - Teen Titans Go!»

Chơi Movie Lot Mayhem - Teen Titans Go! Trò chơi trực tuyến miễn phí. Khám phá thế giới này, được hỗ trợ bởi Young Titans. Tema của Young Titans đã hoàn toàn đối phó với nhiệm vụ của họ cho đến thời điểm gần đây, nhưng hôm nay trong trò chơi này, tất cả họ đều cần sự giúp đỡ của bạn. Có rất nhiều kẻ thù nguy hiểm. Hơn nữa, những kẻ thù này trở nên nguy hiểm. Nhân vật của chúng ta đã lắp sẵn một vũ khí lợi hại và giờ anh ta đang chờ lệnh của bạn để bắn. Bạn phải cẩn thận theo dõi các mục tiêu mới nổi. Trong số đó, bạn có thể thấy một số nhân vật tốt và thậm chí là chính các Titan Trẻ. Tuy nhiên, bạn phải chỉ bắn những kẻ xấu, trong khi để những kẻ tốt được yên. Cố gắng bắn các tấm tiền thưởng để kéo dài thời gian của trò chơi. Chơi trò chơi tuyệt vời này trên tất cả các loại thiết bị và tiện ích.

Xem cách chơi: