Giới thiệu về trò chơi xây dựng

Cảm thấy như một kiến trúc sư, nhà thiết kế, quản đốc và nhà xây dựng. Trong các trò chơi xây dựng này, bạn phải đối mặt với việc xây dựng nhiều tòa nhà khác nhau — từ nhà ở, cầu đến tháp và thậm chí toàn bộ thành phố. Sử dụng tài nguyên có sẵn hoặc mua những gì bạn cần. Tạo nên những kỳ quan về kỹ thuật có thể chịu được mọi tải trọng trong quá trình hoạt động. Tạo ngôi nhà mơ ước của bạn hoặc phá tan thành phố vườn ở giữa một cánh đồng trống. Với sự đa dạng của các trò chơi xây dựng trong phần này, bạn có thể chạm vào một chiếc búa và một xô vữa bê tông!