Giới thiệu về trò chơi xây dựng

Bạn muốn trải nghiệm với vai trò là một kiến trúc sư, nhà thiết kế, quản đốc hay nhà xây dựng. Trong các trò chơi xây dựng này, bạn phải đối mặt với việc xây dựng nhiều tòa nhà khác nhau — từ nhà ở, cầu đến tháp và thậm chí toàn bộ thành phố. Sử dụng tài nguyên có sẵn hoặc mua những gì bạn cần. Tạo nên những kỳ quan kiến trúc có thể chịu được mọi tải trọng trong quá trình hoạt động. Tạo ngôi nhà mơ ước của bạn hoặc xây dựng thành phố ở giữa một cánh đồng trống. Với sự đa dạng của các trò chơi xây dựng trong phần này, bạn có thể bắt đầu sử dụng một chiếc búa hay một xô vữa bê tông!