Friv
Friv

Boss Business Inc.

20
0
Boss Business Inc.

Về trò chơi «Boss Business Inc.»

Boss Business Inc.là nguyên mẫu của văn phòng ngoài đời thực, nơi bạn đảm nhận công việc của một ông chủ thực sự! Nhiệm vụ của bạn rất khác nhau, bạn phải thuê và sa thải công nhân, trả lương cho họ, vạch ra lịch trình làm việc và rất nhiều thứ khác. Có vẻ như danh sách các nhiệm vụ phải làm là vô tận! Hãy nhớ rằng quyết định của bạn ảnh hưởng đến hiệu suất của từng công nhân cụ thể. Điểm mấu chốt đối với bạn là biến văn phòng của bạn thành nơi tốt nhất để làm việc và đảm bảo rằng mọi cấp dưới của bạn đều hài lòng với công việc và nơi làm việc của mình. Tạo động lực cho người lao động, nâng cao tâm trạng của họ và công ty của bạn sẽ phát triển toàn diện! Đừng quên rằng thành công của doanh nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào kết quả hoạt động chung của người lao động, những người hoạt động trong mọi bộ phận. Chứng minh cho chúng tôi kỹ năng quản lý tốt nhất của bạn trong trình mô phỏng văn phòng thú vị này.

Xem cách chơi: