Friv
Friv

Baby Hazel Friendship Day

25
2
Baby Hazel Friendship Day

Về trò chơi «Baby Hazel Friendship Day»

Chắc hẳn bạn đã nhận ra em bé xinh xắn này. Đây là một hạt Phỉ nhỏ. Bạn đã chơi trò chơi với sự tham gia của cô ấy. Hôm nay, bạn sẽ cần phải chăm sóc cô gái này một lần nữa và hoàn thành một loạt nhiệm vụ. Vượt qua một cấp độ mới, chúng sẽ trở nên khó khăn hơn. Tại trường mẫu giáo trong nhóm mà bé Hazel đi học hôm nay sẽ tổ chức một ngày lễ gọi là Ngày tình bạn. Mỗi đứa trẻ sẽ phải chuẩn bị cho nó. Bạn trong trò chơi Baby Hazel Friendship Day sẽ giúp em bé của chúng ta trong việc này. Bạn sẽ thấy căn phòng nơi có những đứa trẻ và nhân vật nữ chính của chúng ta. Bạn sẽ phải xem xét cẩn thận mọi thứ và tìm những món đồ mà bạn sẽ cần để phân phát cho bọn trẻ. Sau đó, bạn có thể trang trí căn phòng với nhiều đồ vật và đồ trang trí khác nhau. Đừng quên về các đồ chơi khác nhau mà trẻ em sẽ chơi trong kỳ nghỉ.

Xem cách chơi: