Friv
Friv

Nonogram Picture Cross

1
0
Nonogram Picture Cross

Om spelet «Nonogram Picture Cross»

Pussel är utformade så att alla kan öva på sitt eget logiska tänkande och sin reaktionshastighet för att lösa ett visst problem. Den här gången måste du måla om de vita cellerna till grått för att måla spelplanen i vissa områden. Uppfyll uppgifter och försök att ändra färgen på tärningarna i enlighet med de numeriska värdena. Innan du börjar testet ska du bestämma svårighetsgraden - låg, medelhög eller hög. Spelplanen är uppdelad i många vita celler, siffror visas på sidan och på toppen och anger antalet kuber som ska målas i den önskade ordningen. Vertikalt måste du till exempel måla över en kub, välj för detta det område där du kan göra det på bästa sätt. Se samtidigt till att de återstående områdena på fältet målas över beroende på de angivna värdena. Om du gör allting på rätt sätt kommer alla numeriska markeringar att markeras i grått. Om minst ett villkor inte uppfylls, t.ex. att något nummer inte kommer att tillämpas och att en viss cell på spelplanen förblir med en standardfärg, kommer det inte att vara möjligt att gå vidare till nästa steg.

Se hur man spelar: