Om Katapult spel

Det är dags att testa din förmåga att kasta föremål på avstånd. Om du i en kroppsövningslektion klarar standarden för projektilkast och blir betygsatt för resultatet, så kan du starta online-spel för att spela gratis - med vapen, bågar och katapulter som kastutrustning. Och du kommer att motiveras att visa dina bästa resultat eftersom poäng tilldelas för dina onlineansträngningar. Håll musen intryckt medan du kontrollerar musen tills kraftskalan når sitt maximala, men glöm inte flygradien.

Online Katapult spel ser enkla ut och det finns inga svårigheter att lära sig deras regler och kontrollmetod. Detta är en av de trevliga komponenterna i ett sådant spel, för ibland när du hanterar villkoren vill du redan spela. Här kan du uppleva alla slags roligt och omedelbart ta upp uppgifter och börja lansera objekt på avstånd.

Spel i den riktning kan till viss del tillskrivas logik, uppmärksamhet, reaktion, hastighet, noggrannhet och till och med skjutspel. Du behöver bara skicka objektet eller den levande varelsen till målet samtidigt som du slutför de medföljande uppgifterna, till exempel: samla artefakter som hänger i luften, slå ner föremål, starta mekanismen och gå vidare till högre nivåer.

Ofta syns en skala som visar en flytande kraft eller flygvinkel. Fokusera på det, ta rätt ögonblick och tryck på knappen. Du behöver smidighet och en bra reaktionstid för att uppnå bästa resultat.