Friv
Friv

Lemmings Sling

51
3
Lemmings Sling

Om spelet «Lemmings Sling»

Roliga hjältar från den virtuella applikationen Grizzlies och lemmings gillar att underhålla och välkomna alla att göra detta med dem. Detta kan utföras gratis och därefter på en spelresa. De kommer inte att få dig att vänta, och från början börjar det roliga. I applikationen Grizzy and the Lemmings: Lemmings Sling välkomnar vi favoriten Bear Griszy och hans bussar av lemmingarna. Nu började våra karaktärer en glad och fascinerande applikation och vi kommer att delta i den. Framför dig på din dator ser du en skogsglänta och en slangbella monterad på marken. Ovanifrån kommer paket att flyga med olika hastigheter och i olika riktningar. Ditt uppdrag är att släppa lemmar i paket med en slangbella. För detta ändamål, se uppmärksamt på skärmen och försök att utforma skottets riktning. När du är beredd, dra i avtryckaren och skjut.

Se hur man spelar: