Friv
Friv

Draw In

23
0
Draw In

Om spelet «Draw In»

Försök att se om du med ögat kan avgöra hur linjen ska se ut, som ska dras så att den omsluter det helt tänkta objektet. Det är tillrådligt att utföra uppgiften genom att följa tydliga normer, annars kommer du inte att få ett högt betyg eller inte klara testet alls. En spelplan kommer att visas, där det praktiskt taget inte finns någonting, förutom ett specifikt objekt som ligger längst ner på skärmen och en penna som måste kontrolleras. Det är nödvändigt att dra en linje så att den helt omsluter ett visst objekt. För att göra detta trycker du på LMB och släpper inte förrän du uppnått det önskade resultatet. Mät längden på den ritade linjen med ögat och släpp sedan när du tycker att det passar. Så snart du slutar att klicka på LMB kommer din linje att börja röra sig och framhäva föremålets siluett. Om hon kramar om honom får du högsta möjliga betyg. Ett positivt resultat blir det om det finns små fel, annars gör du om arbetet. Den nedre indikatorn visar hur framgångsrik din åtgärd var.

Se hur man spelar: