Om Archery Games

Spel i genren Archery Games ägnar sig åt en exceptionell och underbar sport som bågskytte. Många konstverk har komponerats om denna sport, den förekommer ofta i filmer och animerade serier. De bästa bågskyttarna blev världens hjältar.

Vad är bågskytte?

Så här heter den typen av sport. Dess poäng är att en idrottare kastar pilar från en båge mot ett mål. Vid avslutningen beaktas hur bra idrottaren skjuter och hur långt han kan skjuta.

Bågskytte har varit en oundviklig del av den olympiska idrottsutbudet i 200 år.

Traditionella bågskyttetävlingar är målskytte och även en annan populär typ av Archery Games - fältskytte, bågskyttebiathlon eller skiark, tillsammans med målskytte i varianterna krusbågsskytte och upprättbågsskytte.

Vad är Archery Games?

Spel från genren Archery Games inkluderar bågskyttesimulatorer, skjutspel, bågskytteturneringar, som genomförs av det stora styrande organet för sporten, World Archery. Dessutom finns bland spelen i denna genre många äventyr och uppdrag, rollspel och spel med gamla berättelser. Likaså kan Archery Games ägnas åt tävlingen Archery World Cup, som genomförs i världen årligen.

Archery Games are använder sådana exceptionella vapen som pil och båge för att skjuta. För detta måste du dra i bågsträngen så att bågbågen ökar i styrka och sedan avfyra den. När bågen skjuts upp omvandlar den energi till dynamisk energi och överför pilen till en snabb flygning.

Pilens flyghastighet varierar inte bara beroende på den kraft som idrottaren använder utan även på bågens layoutelement. Väderförhållandena har en stor inverkan på styrkan i pilens flygning och hur spänd bågsträngen är.

Som Archery Games beskrivs också långbågen, som är en förändrad form av bågen. Spelaren behövde inte göra så mycket försök för att skjuta med en långbåge.

Spelarna delas in i långbågsbågsskyttar och plattbågsbågsskyttar.

Utveckling av Archery Games

Bågskytte är det allra första vapnet som utvecklades med motoriserad teknik. Man började använda det redan under paleolitisk tid, runt 800-talet f.Kr. Sådana vapen användes av både jägare och väpnade styrkor. Och bland digniteten ansågs det respekterat att lära sig bågskyttekonsten.

I krig tillämpades bågskytte ända fram till slutet av 1800-talet. I sin nutida form används bågskytte både som sport och på fritiden. I den moderna världen dödar man praktiskt taget inte levande mål; för detta finns unika plattformar på vilka målen sätts upp.

Bågskyttekonsten är relaterad till sådana legendariska fiktiva hjältar som Robin Hood, Musketörerna, feodalriddare. I Archery Games kan du få ta del av berättelser om skytte, militära strider, idrottstävlingar samt rollspel som är gjorda för en viss historisk period. Och du kan också spela karaktären Cupido, som är känd för att vara den ärkeängel som förminskar älskande och levererar sina pilar till deras hjärtan.