O Typing Games

Typing Games sú špeciálnym druhom hier, ktoré sú nielen zábavné, ale aj užitočné. Sú skvelé, ak sa chcete naučiť rýchlo písať na klávesnici tak, že sa namiesto na tlačidlá pozeráte na obrazovku. Preto takéto hry často hrajú nielen deti, ale aj dospelí.

Už bolo dokázané, že Typing Games pomáhajú osvojiť si zručnosti rýchleho písania. Dokonca aj učitelia ich používajú ako prístup k štúdiu niektorých aspektov informatiky. A niet sa čomu čudovať, pretože tréning je najúčinnejší vtedy, keď vás baví. A ak sa učíte hrou, zábava na seba nenechá dlho čakať!

Na aké podkategórie sa delia Typing Games?

Typing Games sa nachádzajú na rozhraní kategórií, pretože hry, ktoré tu uvádzame, možno ľahko priradiť k akejkoľvek inej kategórii na našej stránke. Preto ak máš rád napríklad autá, môžeš v Typing Games nájsť hru na tému autá. Typing Games rozvíjajú motoriku rúk, fyzickú pamäť a ďalšie užitočné zručnosti.

Hráči sú vždy motivovaní k ďalšiemu hraniu a učeniu sa, pretože väčšina hier je založená na filozofii súťaženia. Vždy sa snažíte vytvoriť rekord, aby ste boli lepší ako ostatní.

V školách pri štúdiu informatiky môžu učitelia takéto hry ľahko využiť na rozvoj študentov. Je väčšia pravdepodobnosť, že sa budú efektívne zapájať do vyučovacieho procesu, ak budú motivovaní stať sa lepšími.

Každá hra Typing pozostáva z mnohých úrovní, ktorých zložitosť rastie. Začínate s najľahšou úrovňou náročnosti a postupne prechádzate na náročnejšie úlohy. V každej hre môžete trénovať rôzne zručnosti písania. Hráč si bude rozvíjať nielen schopnosť rýchleho písania písmen, ale aj ich rôzne kombinácie s číslami a ďalšími funkciami klávesnice. Budete musieť zadávať jednoduché kombinácie čísel a písmen, ako aj celé slová a vety. Medzi najobľúbenejšie hry v tejto kategórii patria Type And Run, KeyTower, KeyMan a Typing Attack.

Aké zručnosti získam pri hraní Typing Games?

Najdôležitejšia vec, ktorú sa naučíte, je rýchlo písať, pamätať si rozmiestnenie písmen na klávesnici atď. Okrem toho je cieľom mnohých hier naučiť hráčov nielen rýchlo písať bez toho, aby sa pozerali na klávesnicu, ale aj rozvíjať gramatiku, pravopis a ďalšie jazykové vlastnosti.

Mnohí učitelia používajú hry tejto kategórie na výučbu svojich žiakov v triede. A môže ísť nielen o informatiku, ale aj o výučbu jazykov.

Väčšina hier sa venuje nielen výučbe písania, ale aj zručnostiam rýchlo reagovať a stláčať správne klávesy. Sú to napríklad hry so strieľaním alebo s autami.

Typing Games sú ideálne pre hráčov každého veku a pohlavia. Aj pre najmenšie deti sú určené hry s jasnou kreslenou grafikou, ktoré sú zamerané na základné učenie sa klávesnice a práce s ňou. Najlepšie je začať dieťa zoznamovať s počítačom pomocou Typing Games. Takto sa dieťa naučí správne pracovať s klávesnicou. Nie je správne, aby dieťa pri písaní používalo len jeden prst z každej ruky. Je potrebné zapojiť všetky prsty oboch rúk. Preto je potrebné začať už v ranom veku, pretože potom bude veľmi ťažké dieťa preškoliť.

V dobe rozkvetu informačných technológií a ich prieniku do všetkých oblastí nášho života je viac ako inokedy potrebné rozvíjať u dieťaťa zručnosti práce s počítačom. Budú užitočné pre ďalšie štúdium a prácu.

Prínosy Typing Games

Typing Game majú oproti iným kategóriám hier mnoho výhod. Tu je ich zoznam:

- rozvoj fyzickej pamäte svalov,
- rozvoj motoriky rúk,
- korekcia rukopisu,
- zvýšenie rýchlosti písania,
- rozšírenie slovnej zásoby,
- získanie zručnosti, ktorá bude potrebná v neskoršom živote.