O hrách Sudoku

V dávnych časoch, keď ešte neboli vyvinuté ani laptopy, ani internet, boli stolové hry, krížovky a hádanky pre ľudí kľúčovou zábavou.

Jednou z najcennejších zábav ľudí v časoch, keď ešte nikto nepoznal počítače, boli hry sudoku. Túto hádanku si obľúbili ľudia všetkých vekových kategórií a dodnes sa teší veľkej obľube. Mnohé tlačené časopisy, noviny a magazíny stále uverejňujú sudoku v rubrike zábava na poslednej strane. Vytvárajú sa aj tenké brožúrky Sudoku, ktoré si ľudia berú so sebou, aby mohli riešiť Sudoku počas dochádzania do práce. Oveľa dostupnejšou alternatívou sú virtuálne hry sudoku, ktoré budete mať neustále pri sebe vo svojom zariadení.

Čo sú to hry sudoku?

Sudoku je druh hádanky, v ktorej bude musieť hráč vykonať úkony s číslami. Sudoku má niekoľko jedinečných názvov: magický štvorec, latinský štvorec. Hracím poľom hier sudoku je štvorec 9 × 9, ktorý je rozdelený na bunky tak, že počet buniek je 81.

Pôvodne sú v bunkách sudoku games už vyryté nápovedy - ide o čísla od 1 do 9. Neskôr musí hráč doplniť zvyšné bunky tak, aby sa takéto číslo už nevyskytovalo v tom istom riadku, stĺpci a malom štvorci.

Žáner hier sudoku poskytuje možnosti hádaniek rôznych úrovní zložitosti. Najjednoduchšie hry sudoku sa vyriešia v priebehu niekoľkých minút, ale vyriešenie hier sudoku vyššej úrovne si vyžaduje nielen hodiny, ale aj dni.

Ak sú hry sudoku vytvorené vhodne, potom môže byť výsledok len jeden. Hoci dnes existuje mnoho zložitých hier sudoku, v ktorých je povolených mnoho výsledkov.

Vývoj hier sudoku

Historici vedia, že tvorcom hier sudoku bol muž známy ako Leonard Euler. V 18. storočí vytvoril hru, ktorú nazval "Carré Latin". Ďalej koncom 20. storočia vznikli v USA rôzne logické číselné hádanky založené na latinskom štvorci, ktoré dosiahli mimoriadnu povesť. Úplne prvá hra sudoku sa objavila v roku 1979 v jednom z amerických časopisov.

Aké sú druhy hier sudoku?

Na internetových herných platformách nájdete obrovské množstvo druhov hier sudoku. Ide o hádanky sudoku, kde hracím poľom nie je štvorec, ale akýkoľvek iný geometrický tvar. Ide o hry Shidoku alebo sudoku, v ktorých má štvorec zmenšený rozsah 4x4, ako aj množstvo ďalších druhov a veľkostí sudoku.

Niektoré hry sudoku majú aj ďalšie časti, ktoré treba vyplniť. Medzi tieto hádanky patrí diagonálne sudoku.

Jedným z bežnejších typov sudoku sú tie, v ktorých by ste mali vyplniť čísla tak, aby ste mohli vystaviť rovnaké množstvo na strane alebo krížom. Existujú aj hry sudoku, v ktorých možno štvorce vyfarbiť rôznymi farbami a do štvorcov rôznych farieb možno vtlačiť párne čísla a nepárne čísla.

Existuje druh hry sudoku, zmiešaný so šachom, a spôsob, ako splniť sudoku, je zopakovať ťahy šachových figúr.