Friv
Friv

Nonogram Picture Cross

1
0
Nonogram Picture Cross

O hre «Nonogram Picture Cross»

Hádanky sú navrhnuté tak, aby si každý mohol precvičiť vlastné logické myslenie a rýchlosť reakcií, ktoré používa pri riešení konkrétneho problému. Tentoraz je potrebné premaľovať biele políčka na sivo, aby ste vyfarbili hraciu plochu v určitých oblastiach. Plňte úlohy a snažte sa zmeniť farbu kociek v súlade s číselnými hodnotami. Pred spustením testu sa rozhodnite pre úroveň obtiažnosti - nízka, stredná, vysoká. Hracie pole je rozdelené na mnoho bielych políčok, po stranách a v hornej časti sú zobrazené čísla označujúce počet kociek, ktoré treba vymaľovať v požadovanom poradí. Napríklad vertikálne musíte vymaľovať jednu kocku, na to vyberte oblasť, kde to môžete urobiť najlepším spôsobom. Zároveň sa uistite, že ostatné oblasti poľa sú vymaľované v závislosti od zadaných hodnôt. Ak všetko urobíte správne, všetky číselné značky budú zvýraznené sivou farbou. Ak nebude splnená aspoň jedna podmienka, napríklad sa nepoužije niektoré číslo a určitá bunka na hracom poli zostane so štandardnou farbou, nebude možné pokračovať do ďalšej fázy.

Sledujte, ako hrať: