Over Wegkruising spelletjes

Het probleem in de grote steden is het verkeer. Elk jaar zijn er meer en meer auto's in de straten van megalopolissen: het geraas van de snelweg dag en nacht, parkeerplaatsen zijn de klok rond verstopt, in de binnenplaatsen is het niet eens onmogelijk om te passeren, maar niet om te passeren! Iedereen die in een grote stad woont, zal begrijpen waar het over gaat.

Wat is een kruispunt?

Het kruispunt is de kruising van rijbanen van verschillende Wegkruising spelletjes, straten op hetzelfde niveau, "een gebied dat op hetzelfde niveau wordt gevormd door kruisende, aangrenzende of vertakkende rijbanen, alsmede afrondingen die de aangegeven rijbanen met elkaar verbinden."

De plaats waar de uitrit van het aangrenzende grondgebied aan de uitvalsweg grenst, wordt niet als een kruispunt beschouwd.

Het kruispunt is een symbool van moeilijkheden en de noodzaak van keuzes

Het kruispunt is een oud symboolbeeld. Het combineert de tegenstelling tussen twee complementaire begrippen: "leven en dood", "goed en kwaad". De symbolische betekenis van het kruispunt kan zowel het leven van een individu betreffen als het leven van een hele natie of zelfs van de hele mensheid. Het beeldsymbool van het kruispunt is van bijzonder belang voor een persoon.

Het kruispunt is in de geest van de Russische mens verbonden met het symbool van keuze in het algemeen, en in de mythologie en folklore met de keuze tussen leven en dood, met de overgang van de ene ruimte naar de andere. Als zodanig krijgt het kruispunt een dubbele betekenis. Enerzijds werden de kruispunten beschouwd als een opeenhoping van kwade krachten. Anderzijds is het een heilige plaats.

In het Christendom was het kruispunt een plaats van aanbidding voor Christus. VN Toporov, die het beeld-symbool-kruis analyseert, vestigt de aandacht op de divergentie van de lijnen van het heilige centrum naar de buitenste ruimte: "Het kruis benadrukt het idee van het centrum en de hoofdrichtingen die vanuit het centrum leiden (van binnen naar buiten)"

Gedragsregels voor een bestuurder in een auto bij Wegkruising spelletjes

Elke beginnende bestuurder wordt geconfronteerd met de moeilijkheid om door kruispunten te rijden. Zoals je weet, kunnen kruispunten gereguleerd zijn - die met verkeerslichten en ongereguleerd - die waar bestuurders de vastgestelde voorrangsborden moeten volgen. Om een kruispunt te kunnen passeren, moet je natuurlijk een heleboel verkeersregels kennen. En dus moet je op de auto te klikken in de volgorde waarin ze zullen het kruispunt passeren. Kijk naar de geplaatste borden, onderscheid de hoofdweg van de secundaire weg, let op de verkeerslichten, enzovoort.

Het rijden door kruispunten is het volgende niveau van het verhogen van de belasting van de beginnende bestuurder, het volgende niveau van zijn bewustzijn van het rijden en de omringende situatie. Over het algemeen is er niets moeilijks aan om met een auto naar een kruispunt te rijden.

Als we naar een fietsende beer in een circus kijken, zullen we zien dat hij volkomen kalm in de arena rondrijdt, hij hoeft nergens af te slaan en aan niemand toe te geven - voer zo'n beer met suiker, en alles komt goed. Helaas lijken veel chauffeurs een beetje op zo'n circusbeer - ze rijden door tot de weg een kruispunt oploopt, en dan, als ze het kruispunt al verlaten hebben, gaan ze aan de haal en beginnen koortsachtig na te denken hoe ze dit kruispunt kunnen passeren.