Over Fantasie Spelletjes

Waar denk je aan als je de toespeling op Fantasie Spelletjes hoort? Sprookjes en denkbeeldige werelden komen onmiddellijk in je op. En toch verschilt het universum van de Fantasie Spelletjes drastisch van het universum van de sprookjes. Niet voor niets is er in de moderne kunst een hele eigen categorie ontstaan, die "fantasy" wordt genoemd.

Wat is de categorie fantasie?

In de hedendaagse kunst is de categorie fantasie nog niet zo lang geleden ontstaan. Het zou beter zijn om te zeggen dat de voorwaarden voor het ontstaan van een dergelijke categorie al sinds de vijftiende eeuw aanwezig zijn, maar pas in de twintigste eeuw begon men stukken met attributen te onderscheiden in een apart genre, dat "fantasy" werd genoemd. Dit is de naam voor literaire kunst, speelfilms, tekenfilms, beeldende kunst, maar ook voor virtuele computerspelletjes op video, waarin prachtige motieven of personages en beelden uit de mythos worden gebruikt.

John Tolkien, de schepper van de roman "The Lord of the Rings", wordt beschouwd als de vader van de hedendaagse fantasy.

Spellen die behoren tot de categorie Fantasie Spelletjes zijn over de hele wereld zeer wijdverbreid. Volwassenen zijn fervente aanhangers van dergelijke spellen, onder volwassen spelers zijn er zelfs meer fans van Fantasie Spelletjes dan kinderen. Waarom houden ze van deze spellen? Met behulp van fantasiespellen krijgt elk individu de kans om het walgelijke leven te verlaten en over te stappen naar de bovennatuurlijke wereld, waar alle aspiraties kunnen worden verwezenlijkt.

Wat zijn Fantasie Spelletjes?

Fantasie Spelletjes kennen vaak vele avonturen, ze kunnen worden afgebeeld voor een bepaald chronologisch tijdperk, maar de universums waarin het spel zich afspeelt zijn altijd denkbeeldig. Zij kunnen in hun stijl of gebeurtenissen raakvlakken hebben met de Middeleeuwen in de menselijke geschiedenis.

Een uniek kenmerk van fantasy-spellen is dat de hoofdpersonen tijdens het verhaal de confrontatie aangaan met verschillende mythische of bovennatuurlijke wezens. Sommige van deze wezens staan aan de kant van het personage, en andere zijn hun tegenstanders.

Spellen in het genre van de fantasy-spellen zitten vaak vol gevechten, ze zijn een mix van verschillende soorten en categorieën, maar de belangrijkste categorie van dergelijke spellen is MMORPG.

De wereld van de Fantasie Spelletjes is zeker gevuld met charme, zodat niet alle voorvallen erin beschreven kunnen worden in termen van kennis of op zijn minst gezond verstand. De wetten van het milieu in onze traditionele kennis werken misschien niet in zo'n wereld.

Hoe verschillen Fantasie Spelletjes van fantastische spelen?

Spellen in de categorie fictie proberen, net als de categorie fictie zelf, de wereld om ons heen te beschrijven in termen van fantastische theorieën en veronderstellingen, proberen alles een logische verklaring te geven.

We kunnen zeggen dat in spellen in de categorie fantasie, de werkelijkheid waarin de acties plaatsvinden de echte wereld is, slechts omgezet door de fantasie van de auteur, verbeterde werkelijkheid. In Fantasie Spelletjes is de planeet in de eerste plaats denkbeeldig. Het kan een wereld op onze aardbol zijn of zelfs enkele parallelle werelden, het kan een galactische of onaardse wereld zijn. In een dergelijk rijk kunnen zowel mythologische wezens, afgoden, als zielen aan de andere kant van het kwaad samenleven. Vaak worden in zo'n denkbeeldig universum van Fantasie Spelletjes een heleboel werelden en wezens vermengd, die vertegenwoordigers kunnen zijn van verschillende etnische mythen - draken en prinsessen, elfen en kobolden, spoken en bergpixies.