O hrách Sudoku

V dávných dobách, kdy nebyly vyvinuty ani notebooky, ani internet, představovaly stolní hry, křížovky a hádanky pro lidi hlavní náplň volného času.

Jednou z nejoblíbenějších zábav lidí v dobách, kdy ještě nikdo neznal počítače, byly sudoku hry. Tuto hádanku si oblíbili lidé všech věkových kategorií a oblíbili si ji dodnes. Mnohé tištěné časopisy, noviny a magazíny dodnes uveřejňují sudoku v rubrice zábava na poslední straně. Vytvářejí se také tenké brožurky Sudoku, které si lidé berou s sebou, aby mohli Sudoku řešit při dojíždění do práce. Mnohem dostupnější alternativou jsou virtuální hry sudoku zdarma, které budete mít neustále u sebe ve svém zařízení.

Co jsou to hry sudoku?

Sudoku je druh hádanky, ve které bude hráč muset provádět úkony s čísly. Sudoku má několik jedinečných názvů: magický čtverec, latinský čtverec. Hracím polem her sudoku je čtverec 9 × 9, rozdělený na políčka tak, že počet políček je 81. V tomto případě se jedná o čtverec, který je rozdělen na dvě části.

Původně jsou v buňkách sudoku games již vyryty nápovědy - jedná se o číslice od 1 do 9. V těchto buňkách jsou vyryty nápovědy. Později musí hráč doplnit zbývající buňky tak, aby se takové číslo již nevyskytovalo ve stejném řádku, sloupci a malém čtverci.

Žánr her sudoku nabízí možnosti hádanek různých úrovní složitosti. Nejjednodušší hry sudoku jsou vyřešeny během několika minut, ale řešení her sudoku vyšší úrovně vyžaduje nejen hodiny, ale i dny.

Pokud jsou hry sudoku vhodně vytvořeny, pak může být výsledek pouze jeden. I když dnes existuje mnoho složitých her sudoku, ve kterých je povoleno mnoho výsledků.

Vývoj her sudoku

Historici vědí, že tvůrcem her sudoku byl muž známý jako Leonard Euler. V 18. století vytvořil hru, kterou nazval "Carré Latin". Dále na konci 20. století vznikly v USA různé logické číselné hádanky založené na latinském čtverci, které dosáhly mimořádné proslulosti. Vůbec první hra sudoku se objevila v roce 1979 v jednom z amerických časopisů.

Jaké jsou druhy her sudoku?

Na internetových herních platformách najdete obrovské množství druhů her sudoku. Jedná se o hádanky sudoku, kde hracím polem není čtverec, ale jakýkoli jiný geometrický tvar. Jedná se o hry Shidoku neboli sudoku, ve kterých má čtverec zmenšený rozsah 4x4, stejně jako o mnoho dalších druhů a velikostí sudoku.

Některé hry sudoku mají i další části, které je třeba vyplnit. Mezi tyto hádanky patří diagonální sudoku.

Jedním z dalších běžných typů sudoku jsou ty, ve kterých byste měli vyplnit čísla tak, abyste mohli vystavit stejné množství na straně nebo křížem. Existují také sudoku, kde lze čtverce vybarvit různými barvami a do různobarevných čtverců lze otisknout sudá čísla a lichá čísla.

Existuje druh hry sudoku, smíšený se šachy, a způsob, jak sudoku splnit, je zopakovat tahy šachových figurek.