O dolních hrách

Jedním z nejzajímavějších žánrů virtuálních her jsou dolní hry. V této kategorii se shromažďují hry, v nichž se události odehrávají v dolech pod zemí a klíčovými postavami jsou horníci.

Klíčové dějové linie dolních her

Nejlepší dolní hry se věnují dolům a osobám, které v nich pracují. Doly jsou označovány jako podzemní umělé prostory, které jsou zařízeny za účelem získávání přírodních zdrojů ze země.

Vzhledem k tomu, že důl je výrobním podnikem, mají všechny důlní hry aspekty obchodní hry: přírodní zdroje je třeba získat ze země a úspěšně jich dosáhnout.

Těžební hry se mohou odehrávat v podzemí, na vysočině, pod vodou, v divočině. Děj hry se navíc může odehrávat ve vesmíru.

Často se kategorie dolních her mísí s kategorií hororových nebo nebezpečných cest. Buďte obezřetní, vašemu hrdinovi může každou chvíli hrozit nebezpečí: může to být děsivé podivuhodné zvíře nebo jen gangsteři, kteří přepadli důl a chystají se horníky okrást a odnést si odtud všechno zlato, které se horníkům podařilo získat.

Ústřední hrdinové v dolních hrách

Klíčovými hrdiny všech dolních her jsou horníci - osoby, které pracují v dole, těží rudu nebo uhlí. Jsou to odvážní lidé, protože být horníkem je riskantní povolání. Pokaždé, když jedinec sestoupí do podzemí, riskuje něco děsivého. Za celou historii kopání se stalo mnoho případů propadnutí a zavalení dolů. A protože s těžbou přírodních zdrojů souvisí výroba plynu, někdy se tento plyn může nahromadit a pak dojde k erupci.

Horníci mohou při těžebních hrách vrtat nejen kovy nebo ropu, ale také zlato a diamanty, cenné drahé kameny. Často se v hornických hrách objevují příběhy, v nichž se události odehrávají nikoli ve výrobním podniku, ale v prázdných dolech, kde se již dlouho nepracuje. Do těchto dolů přicházejí průzkumníci a hledači bohatství, aby objevili zlato a zbohatli.

Děsivé příběhy v dolních hrách

Často se k dolům váže spousta děsivých a napínavých příběhů. Protože důl sám o sobě se zdá být nebezpečným místem, lidé vytvořili mnoho příběhů a pověstí o stínech a zlovolných duších, které v dolech přebývají.

Náměty důlních her jsou často spojeny s tím, že hrdinu, který se v dole nachází, obývá nějaká příšera nebo přízrak.

Nejčastěji jsou důlní hry hákovací, hromadné nebo arkádové, ve kterých musíte do sbírky nasbírat vše, co důl představuje. Buďte obezřetní: v takových hrách můžete cestou narazit na nadměrné a rizikové předměty, které vás poškodí. Dávejte si na takové nálezy pozor.

Obecně se důl jeví jako bludiště, ve kterém je velmi snadné zabloudit. V důsledku toho bude jednou z nejčastějších kategorií v důlních hrách hra s labyrintem, ze kterého musíte najít cestu ven. Často se vyskytují příběhové linie, na jejichž základě musíte k úniku z labyrintu vyřešit nějaký problém, hádanku, dokončit misi. V žánru hornických her se často objevují úkolové hry a logické hry.