O hrách Fantasy Hry

Co se vám vybaví, když slyšíte narážku na Fantasy Hry? Okamžitě se vám vybaví pohádky a imaginární světy. A přesto se vesmír Fantasy Games od vesmíru pohádek drasticky liší. Ne nadarmo vznikla v moderním umění celá samostatná kategorie, která se označuje jako "fantasy".

Co je to kategorie fantasy?

V současném umění byla kategorie fantasy založena teprve nedávno. Vhodnější by bylo říci, že předpoklady pro vznik takové kategorie se objevovaly již od patnáctého století, ale teprve ve dvacátém století se díla s přívlastky začala vyčleňovat do samostatného žánru, který byl označován jako "fantasy". Takto se označují umělecká díla literatury, filmů, kresleného a výtvarného umění, ale i počítačové virtuální videohry fantasy, které využívají podivuhodné motivy nebo postavy a obrazy z mýtů.

Za otce současné fantasy je považován John Tolkien, který vytvořil román "Pán prstenů".

Hry související s kategorií Fantasy Games jsou velmi rozšířené po celém světě. Dospělí jsou jejich vášnivými obdivovateli, mezi dospělými hráči je dokonce více příznivců Fantasy Hry než mezi dětmi. Proč tyto hry milují? Pomocí Fantasy Hry má každý jedinec možnost odejít z nechutného života do nadpřirozeného světa, kde lze dosáhnout všech tužeb.

Co jsou to Fantasy Games?

Fantasy Hry mají často mnoho dobrodružství, mohou být ztvárněny pro určitou chronologickou epochu, ale vesmíry, ve kterých se hra odehrává, jsou vždy smyšlené. Svým stylem nebo událostmi se mohou protínat se středověkem v lidských dějinách.

Jedinečným rysem Fantasy Games je, že se ústřední postavy během příběhu střetávají s různými mýtickými nebo nadpřirozenými bytostmi. Některé z těchto bytostí jsou na straně postav a některé jsou jejich protivníky.

Hry v žánru Fantasy Hry jsou často nabité souboji, mísí se v nich řada druhů a kategorií, ale klíčovou kategorií takových her je MMORPG.

Svět Fantasy Games je jistě plný kouzel, takže ne všechny příhody v něm lze popsat z hlediska znalostí nebo alespoň zdravého rozumu. Zákony prostředí v našem tradičním vědění nemusí v takovém světě fungovat.

Jak se Fantasy Hry liší od fantastických her?

Hry z kategorie fantastiky, stejně jako samotná kategorie fantastiky, usilují o popis světa kolem nás z hlediska fantastických teorií a předpokladů, usilují o to, aby vše mělo logické vysvětlení.

Můžeme říci, že ve hrách z kategorie fantasy je realita, v níž se odehrávají děje, skutečným světem, pouze převedeným autorovou fantazií, vylepšenou realitou. Ve fantasy hrách je planeta především imaginární. Může to být svět na naší zeměkouli nebo i některé paralelní světy, může to být galaktický nebo nadpozemský svět. V takové říši mohou společně žít jak mytologické bytosti, tak modly a duše na druhé straně zla. Často se v takovém imaginárním vesmíru Fantasy Hry mísí spousta světů a bytostí, které mohou být zástupci různých etnických mýtů - draci a princezny, elfové a skřeti, duchové a horští skřítci.