Friv
Friv

Eg Shoot Robbers

15
1
Eg Shoot Robbers

O hře «Eg Shoot Robbers»

Zločinec musí být uvězněn - to je zřejmé každému, nikoli samotným zločincům, nemusí být uvězněn a pokoušet se uniknout před policií. Poté se pokusí vládní armády pomoci a darebáci jsou zabiti na místě, jako v aplikaci Shoot Robbers. Stavba byla zablokována a darebáci byli požádáni, aby se vzdali, ale přísně to popřeli. Prostřednictvím budov, dokonce i do optického zaměřovače, nebudete absolutně schopni sledovat nic, a proto musíte očekávat, dokud neuvidíte lidi v černých maskách za osvětlenými okny. Mezi darebáky jsou někteří dobří střelci, buďte pozorní, budou střílet a mohou vás poškodit, nedovolte jim nejprve vystřelit, v předstihu vám zlomený okamžik zachrání život. Úzké otvory v oknech a temná doba dne ztěžují dokončení úkolu, nesmí to však ovlivnit výsledek.

Podívejte se, jak hrát: