Friv
Friv

Draw In

23
0
Draw In

O hře «Draw In»

Zkuste si, zda dokážete od oka určit, jaká by měla být čára, která by měla být nakreslena tak, aby obklopovala kompletně pojatý objekt. Doporučujeme plnit úkol při dodržení jasných norem, jinak nedostanete vysokou známku nebo testem vůbec neprojdete. Objeví se hrací pole, na kterém není prakticky nic, kromě konkrétního objektu umístěného ve spodní části obrazovky a tužky, kterou je třeba ovládat. Je třeba nakreslit čáru tak, aby zcela obklopovala určitý objekt. To provedete tak, že stisknete klávesu LMB a neuvolníte ji, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Délku nakreslené čáry změřte od oka a poté ji uvolněte, jakmile to uznáte za vhodné. Jakmile přestanete mačkat LMB, čára se začne pohybovat a zvýrazní siluetu objektu. Pokud ho obejme, získáte nejvyšší možnou známku. Kladný výsledek bude, pokud se vyskytnou drobné chyby, v opačném případě si práci zopakujte. Spodní ukazatel ukazuje, jak úspěšná byla vaše akce.

Podívejte se, jak hrát: