Friv
Friv

Word Finding Puzzle Game

1
0
Word Finding Puzzle Game

Относно играта «Word Finding Puzzle Game»

Опитайте се да откриете букви в полето, които могат да се комбинират и накрая да получите цялото име на дадено животно, предмет и други неща. Когато познаете необходимите елементи на текущата задача, можете да преминете към следващия етап. В главното меню изберете от предложените опции за ниво на трудност тази, която смятате, че можете да направите, и започнете теста. Непосредствено пред вас ще се отвори игрално поле с набор от букви. Вдясно от формата с букви ще видите набор от думи, които ще трябва да откриете на екрана. Остава ви на игралното поле, вляво, да откриете английските букви, които заедно биха получили необходимите имена на обекти. Буквите могат да се комбинират както по хоризонтала, така и по вертикала и диагонал. Веднага щом намерите необходимите букви, свържете ги с една линия, като закачите началната буква с курсора и я провлачите през всички останали.

Гледайте как се играе: