Относно игрите на маймуните

Игрите на маймуните са за внимателни играчи, които обичат да разплитат логически вериги стъпка по стъпка. Водени от непрозрачни подкани, играчите търсят връзката между причината и ефекта. Основната героиня на куестовете е сладка и хубава маймуна; в началото на всички епизоди тя изглежда нещастна, донякъде разстроена, с очи, пълни със сълзи. Вашата цел е да направите щастлива маймуна! Измислете начини да я успокоите и развеселите. Широката усмивка на лицето на маймуната, придружена от нейния забавен танц, ще означава, че сте изпълнили задачата.