За Игри Златотърсач

Един от най-вълнуващите жанрове на виртуалните Игри Златотърсач. В тази категория се събират игри, в които събитията се случват в подземни мини, а основните герои са миньори.

Основни сюжетни линии в Игри Златотърсач

Най-добрите игри златотърсач са посветени на мините и лицата, които работят в тях. Мините се наричат подземни изкуствени зони, които са организирани за добиване на природни ресурси от земята.

Тъй като мината е производствено предприятие, всички миньорски игри имат аспекти на търговска игра: природните ресурси трябва да бъдат получени от земята и успешно постигнати.

Игрите за добив на полезни изкопаеми могат да се провеждат под земята, в планините, под водата, в пустинята. Освен това сюжетът на играта може да се развива в космоса.

Често категорията на миньорските игри се смесва с категорията на ужасите или опасните пътешествия. Бъдете предпазливи, вашият герой може да бъде изложен на риск във всеки един момент: това може да бъде страховито чудовищно животно или просто бандити, които са нападнали мината и ще ограбят миньорите и ще изнесат цялото злато, което миньорите са успели да измъкнат оттам.

Главните герои в Игри Златотърсач

Основните герои на всички миньорски игри са миньорите - лица, които работят в мина, добиват руда или въглища. Това са смели хора, защото да си миньор е рискована работа. Всеки път индивидът слиза под земята и рискува да се сблъска с нещо страшно. В цялата история на копаенето са се случили много случаи на пропадане и срутване на мини. И тъй като при добива на природни ресурси има производство на свързан газ, понякога този газ може да се натрупа и тогава се случва изригване.

Миньорите могат да сондират в минните игри не само метали или петрол, но и злато и диаманти, ценни скъпоценни камъни. Често в миньорските игри се срещат приказки, в които събитията се случват не в производствено предприятие, а в празни мини, в които отдавна не се работи. В тези мини идват изследователи и търсачи на богатство, за да открият злато и да забогатеят.

Страшни истории в Игри Златотърсач

Често много страшни и вълнуващи истории са свързани с мините. Тъй като самата мина изглежда опасно място, хората са създали много истории и приказки за сенките и злонамерените души, които живеят в мините.

Темите на миньорските игри често са свързани с това, че героят, който се намира в мината, е обитаван от чудовище или призрак.

Най-често миньорските игри са игри на куки, натрупване или аркадни игри, в които трябва да съберете всичко, което мината представя, в колекция. Бъдете предпазливи: в такива игри може да се натъкнете на прекомерни и рискови предмети по пътя, които ще ви навредят. Бъдете внимателни към такива находки.

Като цяло мината изглежда като лабиринт, в който е много лесно да се изгубите. Следователно една от най-често срещаните категории в игрите за миньори ще бъде играта с лабиринт, от който трябва да намерите изход. Често има сюжетни линии, по които, за да се измъкнете от лабиринта, трябва да решите проблем, загадка, да завършите мисия. В жанра на миньорските игри често се откриват игри със задачи и логически игри.