Friv
Friv

Let's Catch

3
0
Let's Catch

Относно играта «Let's Catch»

Прекарвайте време в света на числата, като развивате внимание и бързина на реакциите. Трябва да свържете помежду си квадратчета с еднакви числа, за да спечелите максимален брой точки. Ще успеете ли да поставите нов рекорд в играта? В долната част на игралното поле ще се появят няколко клетки. Те постепенно ще се запълват с квадратчета, върху които са нанесени различни числа. Разгледайте внимателно тези квадратчета, като се опитате бързо да откриете квадратчета с еднакви числа. С помощта на мишката свържете двете квадратчета, след което на тяхно място ще се появи едно, съдържащо число, което е с единица по-голямо от това, което е нанесено върху съединените квадратчета. В горната част на игралното поле има таймер. Обърнете внимание на факта, че след като той се изпразни, на игралното поле ще се появи нов ред с числа. Целта на играта е да комбинирате числата, за да достигнете до числото 20.

Гледайте как се играе: