Friv
Friv

Draw In

23
0
Draw In

Относно играта «Draw In»

Опитайте се да видите дали можете да определите на око каква трябва да бъде линията, която трябва да бъде начертана така, че да обгръща изцяло замисления обект. Препоръчително е да изпълнявате задачата, като се придържате към ясни стандарти, в противен случай няма да получите висока оценка или изобщо няма да преминете теста. Ще се появи игрално поле, на което на практика няма нищо, с изключение на определен обект, разположен в долната част на екрана, и молив, който трябва да бъде контролиран. Необходимо е да начертаете линия, така че тя да обхване изцяло определен обект. За да направите това, натиснете LMB и не го пускайте, докато не постигнете желания резултат. Измерете на око дължината на нарисуваната линия, след което я освободете, когато прецените, че е подходяща. Веднага щом спрете да натискате LMB, линията ви ще започне да се движи, подчертавайки силуета на обекта. Ако тя го прегърне, получете възможно най-високата оценка. Положителен резултат ще има, ако има малки грешки, в противен случай направете работата отново. Долният индикатор показва колко успешно е било вашето действие.

Гледайте как се играе: